Uncategorized

Första veckorna med hemstäd i Stockholm

Förra gången vi hördes berättade att jag gjort min första vecka inom hemstäd i Stockholm. Det nämndes mest i förbifarten och jag tänkte att jag nog kunde lämna ämnet därhän. Jag menar; hur många tycker egentligen att det är intressant att höra om att jag nu arbetar med hemstäd i Stockholm? Ingenting emot själva tjänsten…